Vikten av att föra en rimlig fördelningspolitik

 

Det amerikanska valet har sänt chockvågor över hela världen och inte minst i de liberala delarna av USA. Först som sist ska konstateras att Hillary Clinton fick fler röster än Donald Trump. Det hjälper dock föga. Precis som när George W Bush slog Al Gore år 2000 blir Donald Trump president genom att vinna fler elektorer än sin motståndare, trots färre röster.

Det är inte lätt att förstå sig på hur inte minst amerikansk arbetar- och medelklass kan sätta sin tillit till en person, miljardär enligt egen utsago, som lämnat många uppdragstagare med obetalda räkningar, minimala betalningar till sina anställda och affärsmässiga metoder som lämnar mycket i övrigt att önska. Kanske är det mest svårbegripligt att en majoritet av vita amerikanska kvinnor röstat på en person som förödmjukat kvinnor på ett sätt som vore helt otänkbart i något annat västerländskt demokratiskt land.

Men i USA var det möjligt.

Kanske den viktigaste förklaringen ligger förborgat i den verklighet som ligger bakom ett diagram som John Hassler, professor i nationalekonomi och tidigare ordförande i finanspolitiska rådet, förmedlade bara någon vecka före valet. Den visar hur den stora majoriteten av amerikaner, de 90 procent med de lägsta inkomsterna, inte har haft någon real inkomstökning alls de senaste dryga 40 åren. Däremot har de rikaste 10 procenten fördubblat sina inkomster och den allra rikaste procenten har tredubblat inkomsten.

inkomstökning_usa

Det är naturligtvis en källa att ösa ängslan, ilska och frustration ur. Känslan av att inte bli sedd och att inte ha en plats i samhället. Ilskan över att de rikaste drar ifrån allt mer. Frustrationen över att det inte är möjligt att påverka sin egen position. Det skapade grogrunden att hos många vilja se någonting annat, vad som helst uppenbarligen, som inte kunde förknippas med den elit som styrt politiken under många decennier. Det är fortfarande svårt att begripa och ta till sig, framför allt att man satte sin tillit till en person vars egenskaper 70 procent av amerikanerna inte passar för presidentskapet.

Det är ironin i det här valet att den gruppen valde en person som enligt egen utsago är miljardär och tillhör de mest gynnade, som behandlar uppdragstagare, kunder och anställda på allt annat än anständigt sätt. Han har under många år undvikit att betala federal skatt. Det kommer att finnas utrymme för stor besvikelse hos de grupper som röstat fram honom. Han kommer inte att kunna få jobb tillbaka i stålindustri, gruvor och andra arbetstillfällen i strukturomvandlingens tid. Det kommer göra frustrationen och besvikelsen än större.

När man skrivit detta är det på sin plats att jämföra utvecklingen i Sverige. Återigen är det John Hassler som tagit fram diagrammet som visar att Sverige trots allt klarat fördelningen mellan de allra rikaste och den övriga befolkningen riktigt hyggligt.

inkomstökning_swe

Det finns inte riktigt samma grogrund för protektionism, frustration och ilska som i USA. Men det visar också hur viktigt det är att föra en rimlig fördelningspolitik för att hålla samman invånarna i ett land. Är det något den amerikanska utvecklingen visat oss så är det att landet är delat, söndrat och där åsikterna går vitt isär när det gäller landets utveckling. En politikers uppgift är trots allt att hålla samman ett land.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *