Vårt Arbetssätt

Så här arbetar vi

:ink:Här kan du se några av våra tidigare projekt!:inkstop:

 Vi lyssnar

   Du har ett problem som du vill lösa

 • En effektivare organisation
 • Ett bättre samarbete
 • En bättre fungerande kommunikation
 • Mer fakta på bordet
 • Att bilda opinion

 Du berättar och vi lyssnar

Vi frågar

 • När du har berättat försöker vi komma bakom din berättelse
 • Vad är det du vill uppnå?
 • Vilka metoder har du tänkt dig?
 • Hur vill du arbeta?
 • Finns det i grunden ett annat problem?

 Vi frågar och du svarar

Vi beskriver vad vi kan hjälpa dig med och ger en offert

Vi analyserar

 • Vårt arbete börjar
 • Vi tar fram fakta
 • Vi intervjuar nyckelpersoner
 • Vi sammanställer resultat

Vi rapporterar och du häpnar över vår rapport

Vi föreslår

 • Vi försöker visa på en lösning på ditt problem
 • Vi lämnar förslag
 • Du bestämmer vad som ska göras

:inkrak:Kom ihåg: du äger alltid resultatet och bestämmer hur du ska gå vidare!:inkstop:

Vi arbetar med att

 •   underlätta opinionsbildningen
 •   genomlysa organisationer
 •   reda ut konflikter
 •   göra utredningar
 •   spetsa kommunikationen
 •   utbilda
 •   skapa debatt
 •   förmedla alla former av tjänster inom utredning, kommunikation, opinionsbildning, mediebevakning och strategier.

:inkrak:Och du: missa inte vårt erbjudande om exklusiva möten i södra Frankrike:inkstop: