Vad vi gör

Skrivet av: Helena Berglund, 2017-10-24

Genom att erbjuda tjänster inom analys, utredning, utvärdering, omvärldsanalys och opinionsbildning, hjälper vi våra kunder att påverka och skapa relationer med offentliga myndigheter, organisationer och privata aktörer.

Vi ger råd till våra kunder om hur politiska beslut fattas och kan påverka verksamheten, samt hur man bäst påverkar beslutsprocessen.

Vi analyserar kundens organisation och hur den kan förbättras.

Vår styrka ligger i arbetsmarknadsfrågor som berör relationen mellan arbetsmarknadens parter, liksom de myndigheter som har med arbetsmarknaden att göra och de lagar som reglerar arbetsmarknaden. Vi har även lång erfarenhet av att arbeta med näringslivet och myndigheter.

Hos oss finns en bred kompetens och en stark vilja att göra det bästa för våra kunder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *