Vad vi gör…i bokform

Skrivet av: Daniel Olsson, 2013-09-20

:ink:Smygläsning:inkstop:
En sammanfattning till en av våra kärnverksamheter på Rådhusgruppen City får man i boken “Arbetsmarknadens parter – Det krävs två för en tango” (Bilda Förlag). Rådhusgruppens Lars-Olof Pettersson presenterar tillsammans med Göran Färm den svenska arbetsmarknadens parter ur ett historiskt och nutida perspektiv med en avslutande internationell utblick.

På 200 sidor förklaras varför den svenska modellen är värd att bevara, hur arbetsgivar- och arbetstagarparterna förhåller sig till varandra och på vilket sätt detta gör den svenska arbetsmarkanden unik.

Som en introduktion till boken och en grundläggande inblick i parternas framväxt publiceras här kapitlet “Ett sekel av konflikt och samverkan”. Trevlig läsning!

Pettersson, Lars-Olof. Arbetsmarknadens parter, Kapitel 2

Det krävs två för en tango

Det krävs två för en tango

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *