Utbildning ger ökad produktivitet

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-05-08

– De utbildningar vi genomfört har bidragit till produktiviteten i företaget, säger Lisa Stenport, HR-ansvarig på Klaes Jansson AB. Och de hade aldrig kommit till stånd om inte företaget deltagit i projektet ”Hållbart arbete”. Det är ett projekt över tre år, finansierat med medel från Europeiska Socialfonden.

Rådhusgruppen City utvärderar projektet kontinuerligt och under 2014 kommer en slutrapport att redovisas.

:ink:Hållbart arbete!:inkstop:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *