Unionen och TCO

Unionen utgör närmare hälften av TCO, åtminstone i antalet medlemmar. Får organisationen ut tillräckligt för den medlemsavgift man betalar? Vad ska TCO arbeta med i framtiden? Vilka krav ska Unionen ställa på TCO i det organisationsarbete som pågår?

De frågorna ställde Unionen till Rådhusgruppen City som fick förtroendet att genomföra en utredning. Resultatet presenterades för förbundsstyrelsen under våren.