Sophie Sjöqvist, praktikant

Skrivet av: Daniel Olsson, 2014-12-15

Sophie är en av två praktikanter som kommer att vara en del av Rådhusgruppen under den första halvan av 2015. Som snart utexaminerad student i statskunskap från Uppsala så passar Sophies samhällsintresse väl in i Rådhusgruppens verksamhet. Nyss hemkommen från Paris, där hon studerade på universitetet SciencesPo, har Sophie utvecklat sitt intresse för nationella samt internationella politiska frågor, vilket tagit sig uttryck i bland annat engagemang i utrikespolitiska föreningen i Uppsala samt uppdrag för Uppsalas Länsstyrelse.

sophie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *