Ska vattenkraften fridlysas?

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-07-02

Göran Johnsson, ordförande i Rådhusgruppen City, medverkade i ett seminarium om vattenkraftens framtid som anordnades av Fortum el.

– Jag är kritisk mot att det saknas en helhetssyn på energifrågorna. Den kritiken gäller både Socialdemokraterna och Alliansregeringen. Han menade att i framtiden kommer vi att använda förnybar energi, frågan är vad och när det finns möjlighet att fasa ut kärnkraft och fossila bränslen.

– Vi glömmer lätt att vattenkraften är den viktigaste förnybara energin. Det är ett problem att vi numera inte får möjlighet att förnya och bygga om vattenkraftverk. Man accepterar inte den miljöpåverkan som det innebär under ombyggnadsperioden, sa Jens Bjöörner på Fortum. Vi behöver mer vattenkraft, mer små vattenkraftverk.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *