Sista dagen på Calmandokurs

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-05-28

Idag är sista dagen på Calmandos kurs i opinionsbildning. Deltagarna får lyssna till och diskutera med Stefan Stern med mångårig erfarenhet från regeringskansliet och från olika företags verksamheter. Stefan är för närvarande rådgivare åt Investor och jobbar med deras samlade Public Affairs-verksamhet.

Men framför allt är det examensdag. Idag ska kursdeltagarna redovisa sina projektarbeten inför varandra. Gruppen har varit indelad i fyra arbetslag som utformat ett arbete med opinionsbildning inom var sitt ämnesområde.

:ink:Examensdag!:inkstop:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *