Samarbete om kommunikation

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-06-18

Rådhusgruppen City har tillsammans med Ann-Sofie Olsson, som är knuten till Greatness PR, samarbetat med kommunikationsrådgivning åt olika organisationer och företag.

Resultatet har blivit både en ny organisation för kommunikationen och ett nytt innehåll i opinionsbildningen.

Ann-Sofie är specialiserad på företagens CSR-arbete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *