Samarbete mellan K6 Konsulter och Rådhusgruppen City

Skrivet av: Daniel Olsson, 2014-12-04

Rådhusgruppen City och K6 Konsulter inleder ett samarbete för att utveckla kommunikationen i stora medlemsorganisationer. Målet: Effektivare kommunikation i medlemsorganisationer

– Medlemsorganisationer kan nu få mycket större effekt i sin kommunikation genom att utnyttja de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Många organisationer skulle kunna spara halva kostnaden på sin traditionella kommunikation, säger Anders Malmsten, VD för K6 Konsulter som nyligen varit projektledare för den stora förändring av kommunikationen som fackförbundet Vision genomfört.

Vision har omorganiserat hela kommunikationsverksamheten och förändrat uppdraget för sina traditionella kommunikationskanaler.

– Vi tycker det är viktigt att se kommunikationen som en del av organisationens verksamhet i stort. Kommunikation är en strategisk verksamhet som får en allt större roll och griper in i organisationens alla delar, säger Lars-Olof Pettersson, VD för Rådhusgruppen City som arbetat med många medlemsorganisationer, bland annat i syfte att minska kostnader och öka effektiviteten.

Rådhusgruppen City och K6 Konsulter erbjuder nu en gemensam satsning för att utveckla verksamheten och kommunikationen i organisationer. Modellen bygger på en process i fyra steg:

Kartläggning och analys av:
Organisationens kommunikations- och opinionsarbete
Samarbetet mellan organisationens kommunikationsverksamhet och organisationens övriga delar
Mål och resultat för organisationens kommunikationsverksamhet
• Förslag till en process för förbättrat resultat för kommunikationen
• Genomförande av processen för förbättrat resultat för kommunikationen
• Uppföljning av resultatet

Inför varje uppdrag sätter K6 Konsulter och Rådhusgruppen samman en skräddarsydd grupp av experter beroende på kundens behov.

Mejla eller ring till oss så kommer vi över för ett förutsättningslöst samtal.

Lars-Olof Pettersson
lars-olof@radhusgruppen.se
070-491 18 73

Anders Malmsten
anders@k6konsulter.se
070-60 123 00

Anders Malmsten och Lars-Olof Pettersson har tidigare arbetat med en lång rad organisationer och myndigheter, bland andra Företagarna, Försäkringskassan, Jägarförbundet, HSB, Hyresgästföreningen, KF, Kommunal, Ledarna, Motormännen, Naturvetarförbundet, Riksbyggen, SL, Statskontoret, Stockholms läns landsting, Svensk Energi, Unionen och Utrikespolitiska Institutet.

malmstenk6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *