Reaktioner på beskedet om LO-samordningen

 

För drygt en vecka sedan kom besked att det blir en LO-samordning och reaktionerna har varit många. Den främsta satsningen som förbunden kommer att göra, är en gemensam låglönesatsning som framförallt riktar sig mot de som tjänar under 24 000 kronor i månaden. På representantskapets möte lyfte Karl-Petter Thorwaldsson att det finns goda skäl att vara stolta över att personer som jobbar heltid i Sverige klarar sig på den inkomsten.

De positiva reaktionerna till att LO-förbunden samordnar sig inför kommande avtalsrörelse har kommit från olika håll från arbetsgivarsidan, eftersom samordningen minskar konfliktriskerna och gör förhandlingsprocesserna mer kontrollerade. Samtidigt har det riktats kritik kring mot innehållet i samordningen från olika håll.

Gudrun Schyman, partiledare för FI, har skrivit i Dagens Samhälle att det finns en risk för ännu en förlorad avtalsrörelse och att generella låglönesatsningar tidigare har visat sig vara en oframkomlig väg för att jämna ut värderingsgrundade löneskillnader.

Föga förvånande har Peter Jeppsson, som i grunden är positiv till samordningen, uttryckt att låglönesatsningen skapar oklarheter kring LO-förbundens syn på den internationellt konkurrensutsatta sektorns märkessättande roll. I linje med Svenskt Näringslivs tidigare ståndpunkter, riktas även kritik mot att förbunden fortsätter blunda för utanförskapet på svensk arbetsmarknad.

Att synen på tillväxten inom svensk industri skiljer sig stort mellan LO-förbunden och arbetsgivarna är tydligt. I både Arbetsmarknadsnytt och Dagens Industri har Industriarbetsgivarna uttryckt att LO:s krav inte är i linje med Industriavtalets kostnadsnormernade funktion. Industriarbetsgivarna har även skrivit att andra aktörer än de avtalsslutande parterna vill blanda sig i de kommande avtalsförhandlingarna, bland annat genom prognoser för löneökningar. Man menar på att Industriavtalet och inflationsmålet är på kollisionskurs och att Riksbankens ambition att höja inflationen riskerar löneökningar som urholkar industrins konkurrenskraft.

Företrädare för IKEM och Livsmedelsföretagen kritiserar Konjunkturinstitutets slutsatsers i den nyligen publicerade lönebildningsrapporten som visar på att det finns utrymme för löneökningar på cirka 10 procent de kommande åren. Att säga att svenskt industri går bra är felaktigt menar dessa företrädare. Förklaringen till att Industrin behållit arbetskostnadsandelen i förhållande till förädlingsvärdet är att det skett personalneddragningar på 120 000 industritjänster som skett de senaste 10 åren, menar man. Något som dessa företrädare säger att Konjunkturinstitutet inte kommenterat. Löneökningstakten måste vara långsammare, enligt dessa.

På representantskapets oktobermöte beslutade LO att utse en arbetsgrupp får LO-förbunden, tillsammans med LO, ska se över hela LAS inför förhandlingarna med Svenskt Näringsliv. Arbetsgruppen ska arbeta för att komma till rätta med missbruket av tillfälliga anställningar, men det är värt att uppmärksamma att genomlysningen ska gälla hela LAS. En möjlighet är att arbetsgruppens genomgång av LAS kan öppna upp för närmanden i andra frågor mellan parterna.

Nu på fredag, den 28 oktober, kommer LO att presentera sina siffersatta krav och vi kan vänta oss att debatten om industrins normerande roll och låglönesatsningen kommer att vara fortsatt betydande frågor i avtalsrörelsen.

Artiklarna går att finna nedan:

Gudrun Schyman, Dagens Samhälle

Peter Jepsson, Svenskt Näringsliv

Petra Einarsson, ordförande Industriarbetsgivarna & Lennart Evrell, vice ordförande Industriarbetsgivarna, Dagens Industri

Jonas Hagelqvist, vd, IKEM, Marie Söderqvist, vd, Livsmedelsföretagen & Carl Eckerdal, chefsekonom, Livsmedelsföretagen och IKEM, Dagens Industri

Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna, Arbetsmarknadsnytt

Karl-Petter Thorwaldsson, LO

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *