Rådhusgruppen välkomnar nya tongångar kring blockpolitiken

 

Sedan slutet av 90-talet har det svenska politiska systemet kommit att kännetecknas av blockpolitik, en politik som cementerades ytterligare efter bildandet av Alliansen och utgången av valet 2006.

Samtidigt har den politiska kartan under stora delar av samma tidsperiod blivit tilldelat ytterligare en dimension i takt med Sverigedemokraternas tillväxt. Den nya dimensionen innebär att man inte lägre bara pratar om att partier kan röra sig längs en höger- vänsterskala, utan även mellan att stå för öppenhet och nationalism, eller om man så vill liberal och auktoritär inställning.

Den nya dimensionen inom politiken har varit bekymmersam då inget av blocken samlat en majoritet av väljare bakom sig. Sverigedemokraterna har utgjort en ett tredje block vilket öppnat för diskussioner inom framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna, om det kan bli aktuellt att samarbeta med SD. Motståndet har emellertid varit starkt, både med hänvisning till partiets rötter, nuvarande företrädares upprepade rasistiska uttalanden och att partiet helt enkelt inte gått att lita på.

I stället har blocköverskridande samarbete vuxit fram som en lösning för att blockera Sverigedemokraternas inflytande i politiken. Skeptiker har samtidigt pekat på att effekten snarare kan bli att SD stärks.

Ovissheten om hur den politiska kartan kan se ut fram till och efter valet 2018 har skapat frågor kring blockpolitikens vara eller icke-vara. Under hösten har bland annat Liberalerna öppnat för ett blocköverskridande samarbete med Socialdemokraterna om alliansparterna inte får tillräckligt mandat för att bilda egen regering. Ett samarbete som Stefan Löfven välkomnade. Till DN har Löfven till och med sagt att blockpolitiken är skadlig för Sverige.

Även Centern har under hösten ändrat inställning i några avgörande frågor. Det mest uppmärksammade är att Centern i sin skuggbudget för 2017 övergav ett av partiets hjärtefrågor, sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga och i stället lanserade ett ingångsavdrag. Centern har också öppnat för ett samarbete över blockgränsen under förutsättning att Alliansen blir mindre än de rödgröna partierna.

Ämnet har aktualiserats ytterligare då Ingvar Carlsson och Bengt Westerberg idag skrev, tillsammans i DN, att en bredare samverkan kan vara en förutsättning för de gamla partierna att leverera jobb och välfärd till väljarna. Carlsson och Westerberg presenterar teoretiska exempel på hur ett blocköverskridande samarbete kan se ut, men skriver att man överlåter formerna för ett sådant samarbete med varm hand till sina efterträdare att fundera på. Det är angeläget, skriver de, att diskussionen med väljarna inte bara handlar om de scenarier som de olika partierna helst vill se, utan även om de scenarier som är mer sannolika.

Nu har även Moderaterna öppnat upp för en bred uppgörelse om välfärden med regeringen. Med uppgörelsen vill Moderaterna säkra att det finns en hög kvalitet i skola, sjukvård och omsorg, vilket, man skriver, är fundamentalt för sammanhållningen i Sverige.

Välfärdsfrågan har varit, är och kommer fortsättningsvis att vara en viktigt politisk fråga för Sverige, inte minst med tanke på den senaste tidens stora tillströmning av flyktingar. De flesta partier kan säkerligen skriva under på att välfärden är en nyckelfråga för sammanhållningen och samhällsutvecklingen i Sverige. Att hitta öppningar för gemensamma lösningar över blockgränser hoppas vi därför att vi får se mer av framöver.

De nya tongångarna är mycket välkomna – den förhärskande blockpolitiken är sakligt omotiverad och skadlig för landet. Folk förväntar sig samarbete för att lösa problem, inte lägga ut snubbeltråd för lösningar på problemen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *