Polisförbundet positivt till ny organisation

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-08-15

Under sommaren har Thomas Rolén presenterat sitt förslag till ny organisation för polismyndigheten. Sedan tidigare har det stått klart att de länsvisa myndigheterna ska försvinna och hela polisens verksamhet samlas i en myndighet. Nu preciserade Rolén, som har regeringens uppdrag att utreda genomförandet, hur den geografiska indelningen av Polisen ska se ut.

Hans förslag innebär att det blir sju regioner med en huvudort i var och en av regionerna. Det omfattande arbetet med den nya organisationen beskrivs på hemsidan, Polissamordningen.

Polisförbundets ordförande, Lena Nitz, skriver i en kommentar att förbundet “ställt sig positiva till de sju huvudorterna”. Men också att förbundets kansli ska följa utredningsarbetet, som bedrivs i sju faser. Den ändrade organisationen för myndigheten kommer att få konsekvenser även för Polisförbundet.

Rådhusgruppen City bistår förbundet i organisationsarbetet.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *