Polisförbundet inför stora förändringar

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-05-15

– Fackliga organisationer måste alltid förändras och kan inte utgöra något annat än en spegling av hur produktionen organiseras.

Det sa Lars-Olof Pettersson, VD på Rådhusgruppen City, vid Polisförbundets ordförandekonferens. Konferensen hölls på Frösundaviks konferensavdelning och samlade drygt 50 deltagare.

Förbundet står inför stora förändringar med anledning av att polisen organiseras om och blir en enda myndighet för hela landet.

:ink:Poliser inför förändringar:inkstop:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *