Poliserna organiseras om

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-06-25

:ink:Var ska polisen stå?:inkstop:
Statsmakterna har bestämt att Polisen ska organiseras om. Det betyder att de självständiga polismyndigheterna i länen slås samman till en gemensam, nationell, myndighet. Rikspolisstyrelsen blir med andra ord en gemensam myndighet för hela landet.

Förändringen har föregåtts av en utredning, Sveriges Riksdag har fattat principbeslut om förändringen och nu pågår en utredning som ska förbereda själva genomförandet under Tomas Roléns ledning. Den 1 januari 2014 ska genomförandet ha skett.

Det får konsekvenser för den fackliga organisationen, Polisförbundet som tillhör TCO. I och med att arbetsgivaren förändrar sin organisation måste också facket möta den förändringen. En intern arbetsgrupp har tillsatts för att se över den egna organisationen.

Rådhusgruppen City bidrar med sin erfarenhet och ska bistå Polisförbundet i förändringsarbetet. Det började med medverkan på en ordförandekonferens och har fortsatt med deltagande på ett förbundsstyrelsemöte där utgångspunkterna diskuterades.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *