Lars-Olof Pettersson medförfattare i Digitaliseringskommissionens nya rapport

Skrivet av: Admin, 2016-10-14

 

Idag släppte Digitaliseringskommissionen temarapporten Det sociala kontraktet i en digital tid.

Lars-Olof Pettersson, Rådhusgruppen City, är en av författarna som ligger bakom rapporten och har skrivit om förslag och modeller för vuxnas kompetensutveckling. Bland annat skriver han om de frågor som är centrala att besvara i kommande förslag på lösningar för det livslånga lärandet.

Vill du läsa mer?

Arbetsmarknadsrådet ger djupare insikter i den svenska arbetsmarknadsmodellen

Skrivet av: Admin, 2016-10-10

 

Nordic Public Affairs och Rådhusgruppen City har tillsammans inrättat Arbetsmarknadsrådet, en grupp som ska bidra med kunskap och bedömningar om arbetsmarknadsfrågor till de två företagens konsulter.

Arbetsmarknadsrådet består av:

Henrik Bäckström, tidigare vd vid Bemanningsföretagen och professor vid Åbo Akademi

Göran Johnsson, tidigare ordförande Metallindustriarbetareförbundet och ledamot av verkställande utskottet (S)

Vill du läsa mer?

LO och Svenskt Näringsliv släpper gemensam rapport

Skrivet av: Admin, 2016-09-27

 

Rådhusgruppen City har varit delaktig i LO och Svenskt Näringslivs gemensamma utredning om tidsbegränsade anställningar.

Utredningens syfte var att undersöka hur visstidsanställningar fungerar på svensk arbetsmarknad. Utredningen kartlägger förekomsten och utvecklingen av visstidsanställningar, men behandlar även arbetssituationen för visstidsanställda och företagens syn- och behov av tidsbegränsade anställningar.

Vill du läsa mer?

Centerpartiet vill ersätta sänkt arbetsgivaravgift med ingångsavdrag

Skrivet av: Admin, 2016-09-26

 

För att få fler unga i arbete sänkte den förra regeringen arbetsgivaravgiften för ungdomar. Reformen möttes av hård kritik från den dåvarande röd-gröna oppositionen som ansåg att den var dyr och ett ineffektivt medel för att sänka ungdomsarbetslösheten.

En utredning av reformen från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), visade att satsningen skapade nya jobb, men att effekterna var förhållandevis små. För gruppen individer födda utomlands fann man inga positiva effekter på sysselsättningen alls. IFAU:s slutsats blev att de sänkta arbetsgivaravgifterna var en mycket dyr åtgärd för att skapa jobb.

Vill du läsa mer?