Kooperationen och Kapitalet

 

I Sverige finns en stark tradition av kooperativt ägande, men denna associationsform har sedan länge blivit alltmer osynlig i den allmänna samhällsdebatten. I juni i år moderniserades lagen om ekonomiska föreningar. Moderniseringen har öppnat för ny kapitalförsörjning för kooperativen i och med att man har en möjlighet att ha investerande medlemmar. Denna förändring skapar en naturlig diskussion om ställningen som kooperativa företag har på den svenska marknaden.
Continue reading “Kooperationen och Kapitalet”

Vikten av att föra en rimlig fördelningspolitik

 

Det amerikanska valet har sänt chockvågor över hela världen och inte minst i de liberala delarna av USA. Först som sist ska konstateras att Hillary Clinton fick fler röster än Donald Trump. Det hjälper dock föga. Precis som när George W Bush slog Al Gore år 2000 blir Donald Trump president genom att vinna fler elektorer än sin motståndare, trots färre röster.

Det är inte lätt att förstå sig på hur inte minst amerikansk arbetar- och medelklass kan sätta sin tillit till en person, miljardär enligt egen utsago, som lämnat många uppdragstagare med obetalda räkningar, minimala betalningar till sina anställda och affärsmässiga metoder som lämnar mycket i övrigt att önska. Kanske är det mest svårbegripligt att en majoritet av vita amerikanska kvinnor röstat på en person som förödmjukat kvinnor på ett sätt som vore helt otänkbart i något annat västerländskt demokratiskt land.
Continue reading “Vikten av att föra en rimlig fördelningspolitik”

Rådhusgruppen välkomnar nya tongångar kring blockpolitiken

 

Sedan slutet av 90-talet har det svenska politiska systemet kommit att kännetecknas av blockpolitik, en politik som cementerades ytterligare efter bildandet av Alliansen och utgången av valet 2006.

Samtidigt har den politiska kartan under stora delar av samma tidsperiod blivit tilldelat ytterligare en dimension i takt med Sverigedemokraternas tillväxt. Den nya dimensionen innebär att man inte lägre bara pratar om att partier kan röra sig längs en höger- vänsterskala, utan även mellan att stå för öppenhet och nationalism, eller om man så vill liberal och auktoritär inställning.
Continue reading “Rådhusgruppen välkomnar nya tongångar kring blockpolitiken”

Reaktioner på beskedet om LO-samordningen

 

För drygt en vecka sedan kom besked att det blir en LO-samordning och reaktionerna har varit många. Den främsta satsningen som förbunden kommer att göra, är en gemensam låglönesatsning som framförallt riktar sig mot de som tjänar under 24 000 kronor i månaden. På representantskapets möte lyfte Karl-Petter Thorwaldsson att det finns goda skäl att vara stolta över att personer som jobbar heltid i Sverige klarar sig på den inkomsten.
Continue reading “Reaktioner på beskedet om LO-samordningen”

Intresserad av att utveckla Calmando?

 

Utbildningsföretaget Calmando – där Rådhusgruppen City är delägare – har under tio års tid utbildat omkring 500 ledare på olika platser och nivåer i samhället i opinionsbildning.

Under 2017 kommer vi att göra en satsning på att bredda den framgångsrika verksamheten. Utbildning kommer att erbjudas i fler områden, i vissa fall specialriktade kurser för en given målgrupp. Men även breda kurser kommer att erbjudas.
Continue reading “Intresserad av att utveckla Calmando?”