Helena Berglund Nilsson

 

Helena Berglund Nilsson började hos Rådhusgruppen City i januari 2015. Hon kom direkt från universitetet för att göra sin yrkesförberedande praktik och har sedan dess fortsatt på Rådhusgruppen City som konsult inom arbetsmarknads- och bostadspolitiska frågor.
Helena har tidigare arbetat på ett kreditgivande bolåneföretag, samt som support för mobilprodukter och med resebokning. Helena har en pol kand i statskunskap och nationalekonomi från Stockholms universitet. Hennes uppsats behandlade könslönegapet på den svenska arbetsmarknaden.