Om oss

Rådhusgruppen City är ett effektivt arbetslag. Hos oss finns en bred kompetens och en stark vilja att göra det bästa för våra kunder.
Att forma ett arbetslag förutsätter att de som ingår är olika. Det är vi på Rådhusgruppen City. Hos oss finns flera olika bakgrunder. Det finns varierande kunskaper. Vi har ungdomlig förnyelse och dokumenterad erfarenhet. Vi ser varje kund som en utmaning – hur kan vi på bästa sätt motsvara förväntningarna?

Vårt arbete formas och utvecklas i dialog med uppdragsgivaren. Vi räknar med att det kan ske med ömsesidig respekt och med ansvar för resultatet. Vi svarar alltid för att vårt arbete är etiskt försvarbart. Vi förstår att hantera känsligt material som vi får ta del av från uppdragsgivaren i ett projekt. När sekretess råder så gäller det.

Vi har etiska målsättningar som gör att vi inte åtar oss uppdrag som strider mot vår övertygelse. Det vi arbetar med ska kunna leda till något vi kan vara bekväma med. Vi bedömer från fall till fall om det är möjligt att genomföra uppdraget och har vi väl åtagit oss ett uppdrag gör vi vårt bästa för att nå bästa möjliga resultat. Uppdragen får inte konkurrera med varandra. Vår strävan är att vara så öppen som möjligt med våra uppdrag, men vi respekterar att det inte alltid går att uppnå full öppenhet vid varje tillfälle.

Vi utvecklar ständigt våra metoder att samarbeta med varandra. En del i våra framgångar handlar om att blanda ungdomlig nyfikenhet med beprövad erfarenhet, att skapa arbetslag som på bästa sätt griper sig an uppgiften för tillfället.

goranbw
Göran Johnsson
, styrelseordförande


Helena Berglund Nilsson, konsult

Under åren har vi vidgat vår krets av partners med vilka vi samarbetar. Det består för närvarande av drygt tio konsulter och företag som alla har sin specialitet. Det är erfarna och kunniga konsulter på sina områden. Vi kan snabbt sätta samman ett väl fungerande team för att lösa en konkret uppgift. Läs gärna mer om våra samarbetspartners här. Här kan du ta del av några exempel på jobb som vi har utfört.