TCO-förbunden

TCO är centralorganisation för 15 olika fackförbund och organiserar tjänstemän i alla sektorer av arbetsmarknaden. – Ordförande Eva Nordmark

 • Fackförbundet ST är fackförbundet för dem som arbetar på myndigheter, statliga affärsverk, försäkringskassor, högskolor och universitet.- Ordförande Britta Lejon
 • Finansförbundet organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning.- Ordförande Ulrika Boëthius
 • FTF:s medlemmar jobbar på försäkringsbolag, på banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare.- Ordförande Anders Johansson
 • Försvarsförbundet organiserar anställda inom försvaret och närstående verksamhetsområden. – Ordförande Håkan Sparr
 • Journalistförbundet  är yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier.- Förbundsordförande Jonas Nordling
 • Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund för lärare av alla kategorier, studie- och yrkesvägledare, skolledare och lärarstuderande.- Ordförande Johanna Jaara Åstrand
 • Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige.- Ordförande Lena Nitz
 • Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet är fackförbundet för de som är anställda inom lantbrukssektorn, golfsektorn, studiefrämjandet, 4H-rörelsen, svenska jägareförbundet, naturbruksgymnasierna och virkesmätningen.- Ordförande Anders Nilsson
 • Teaterförbundet är en fack- och yrkesorganisation för professionellt yrkesverksamma upphovsmän, artister, tekniker och administratörer inom scen och film. – Ordförande Anna Carlson
 • TULL-KUST är en sammanslutning av tjänstemän anställda i tullverket och kustbevakningen.- Ordförande Björn Hartvigsson
 • Unionens medlemmar är privatanställda tjänstemän och egenföretagare.- Ordförande Cecilia Fahlberg
 • Visions medlemmar har jobb som stödjer välfärden, i offentlig sektor och i privata bolag och företag med koppling till den samt i Svenska kyrkan och frikyrkan.- Ordförande Veronica Karlsson
 • Vårdförbundet organiserar sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.- Ordförande Sineva Ribeiro