Sveriges kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, organiserar landets 290 kommuner, 20 landsting samt regionerna Gotland, Halland, Västra Götaland och Skåne. SKL är en intrese- och arbetsgivarorganisation.

SKL är politiskt styrd och har en politiskt vald styrelse, men också ett kansli med ca. 440 anställda. – Ordförande Anders Knape och VD Håkan Sörman.

Pacta organiserar främst kommunala och landstingskommunala företag och verksamheter. Pacta är nära knutet till SKL. – Ordförande Ingela Gardner Sundström