Svenskt Näringsliv

 

Svenskt Näringsliv  är företagens företrädare i Sverige. Svenskt Näringslivs uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Medlemsförbunden är bransch- och/elller arbetsgivarorganisationer. – Ordförande Jens Spendrup och VD Carola Lemne

 • Almega organiserar en stor del av tjänsteföretagen och  består av sju arbetsgivarförbund och representerar ett 60-tal olika branscher. – VD Jonas Milton
 • Almega Tjänsteförbunden organiserar bl.a. apoteken, hemserviceföretagen, fastighetsarbetsgivare, utbildningsföretag och säkerhetsföretag. – Förbundsdirektör Jonas Milton
 • Almega Tjänsteföretagen är arbetsgivarorganisation för bl.a. friskolor, revisionsföretag, resebyråer, gym och friskvård. – Förbundsdirektör Stefan Koskinen
 • Almega Vårdföretagarna är arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare i privat regi, oavsett driftform. – Förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund
 • Almega Medieföretagen är den samlade arbetsgivarorganisationen för tidningar, bokförlag, radio- och TV-företag. – Förbundsdirektör Charlott Richardson
 • Bil Sweden är en branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. – VD Bertil Moldén
 • Byggnadsämnesförbundet  är arbetsgivarorganisationen för företag som tillverkar produkter för främst byggnadsändamål. – VD Arne Sehlström
 • EIOElektriska Installatörsorganisationen, är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. – VD Jan Siezing
 • Grafiska Företagens Förbund är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen och förpackningsindustrin. – VD Lena-Liisa Tengblad
 • Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, KTF, är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför kemtekniska konsumentprodukter som kosmetik och hygienprodukter, tvättmedel och rengöringsmedel. – VD Olof Holmer
 • Maskinentreprenörerna är en bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer.  – VD Hampe Mobärg
 • Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, företräder företag inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård. – Förbundsdirektör Katarina Novak
 • Industriarbetsgivarna är en samverkansorganisation för fyra bransch- och arbetsgivarorganisationer. – VD Per Hidesten
 • Skogsindustrierna företräder massa- och pappersbruk och sågverk. – VD Carina Håkansson
 • SVEMEK:s medlemmar är mindre och medelstora industriföretag inom t.ex. mekaniska verkstäder, industriserviceföretag, lås- och säkerhetsföretag eller som stål- och maskinbyggare och maskinuthyrare. – VD Per Hidesten
 • Gruvornas arbetsgivareförbund, GAF, ingår i SveMin som är en branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter. – VD Per Hidesten
 • Svensk Betong är en förening för alla som tillverkar och bygger med betong. – VD Malin Löfsjögård
 • Svensk Handels medlemsföretag är verksamma inom parti- och detaljhandel. – VD Karin Johansson
 • Transportgruppen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom tarnsportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna. Sammanlagt består Transportgruppen av åtta medlemsförbund. – VD Peter Jepsson
 • Sveriges Hamnar är en bransch- och arbetsgivarorganisation för hamnföretagen. – VD Peter Jeppsson
 • Transportindustriförbundet är ett branschförbund som organiserar godstransport- och logistikföretag. – Förbundsdirektör Tommy Pilarp
 • Teknikföretagen organiserar företag inom data-, tele-, elektronik- och instrumentindustri, elmaskiner och elapparatur,  – VD Åke Svensson
 • TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, är en gemensamma bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag. – VD Anders Weihe (arbetsgivarfrågor), VD Ola Toftegaard (branschfrågor)
 • TMF, Trä- och Möbelföretagen, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin. – VD David Johnsson
 • VISITA är besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation, hotell, restauranger, nöjesparker, campingar, vandrarhem och skid- och spaanläggningar. – VD Eva Östling
 • VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS samt företag verksamma inom kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering. – VD Johan Mossling, (tf)