<Tillbaka

Saco-förbunden

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Förbunden organiserar akademiker och studerande inom de områden förbundet är verksamt.- Ordförande Göran Arrius 

 • Akademikerförbundet SSR  organiserar beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete.- Förbundsordförande Heike Erkers
 • Civilekonomerna organiserar kort och gott civilekonomer. – Förbundsordförande Mikael Igelström
 • DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation, både bibliotekarier, logopeder och kommunikatörer. – Ordförande Karin Linder
 • FSA, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter är både en facklig och professionsinriktad organisation för Sveriges arbetsterapeuter.- Förbundsordförande Lena Haglund
 • Jusek organiserar jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.- Ordförande Sofia Larsen
 • LSR, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund organiserar legitimerade sjukgymnaster – Ordförande Stefan Jutterdal
 • LRLärarnas Riksförbund, är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.Förbundsordförande Bo Jansson
 • Naturvetarna företräder de naturvetenskapliga professionsgrupperna på arbetsmarknaden. – Ordförande Ivar de la Cruz
 • Officersförbundet  är fack- och yrkesförbundet för soler, sjömän eller officerare. – Förbundsordförande Lars Fresker
 • Reservofficerarna är en intresseorganisation med facklig kompetens för Sveriges reservofficerare. – Förbundsordförande Magnus Konradsson
 • Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ organiserar medlemmar med administrativ, teknisk eller arbetsledande funktion inom järnväg, buss- och sjötrafik.- Förbundsordförande Per Hammarqvist
 • SRAT är fackförbundet för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning.- Förbundsordförande Anitha Wijkström
 • Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. – Ordförande Jacob Sahlqvist
 • Sveriges Farmaceuters  medlemmar är farmaceuter, apotekare och receptarier. – Ordförande Kristina Fritjofsson
 • Sveriges Ingenjörer organiserar högskoleutbildade ingenjörer. – Förbundsordförande Ulf Bengtsson
 • Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. – Ordförande Heidi Stensmyren
 • Sveriges Psykologförbund är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik. – Förbundsordförande Anders Wahlberg
 • SULF, Sveriges universitetslärarförbund, organiserar universitetslärare, forskare och doktorander. – Förbundsordförande Mats Ericson