Övriga fackförbund

Ett fåtal fackliga organisationer står utanför de tre huvudorganisationerna.

  • Ledarna organiserar chefer inom alla sektorer och har en gång i tiden tillhört TCO. Ledarna ingår i samarbetet inom PTK och OFR. – Förbundsordförande Annika Elias
  • SAC är syndikalisternas fackliga organisation. – Organisationen har en vald centralkommitté och ett arbetsutskott men väljer att inte publicera namnen på sina valda representanter.
  • Pilotförbundet är en fackförening för SAS-piloter. – Ordförande Gunnar Anderling
  • Svensk Pilotförening är en fristående facklig centralorganisation för alla civila yrkespiloter. – Ordförande Martin Lindgren
  • Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen. – Förbundsordförande Eskil Röner