Övriga arbetsgivarorganisationer

Övriga arbetsgivarorganisationer är en brokig samling av organisationer som valt att stå utan för de tre stora arbetsgivarorganisationerna av olika skäl

 • KFS är en arbetsgivarorganisation för samhällsnära, ofta kommunägda, företag. – VD Monica Ericsson
 • Fastigo är en arbetsgivarorganisation i fastighetsbranschen, för både privata och kommunala fastighetsföretag. – VD Mona Finnström
 • Målaremästarna är bransch- och arbetsgivarorganisation för de professionella måleriföretagen. – VD Björn Hellman
 • Måleriföretagarna är bransch- och arbetsgivarorganisation för små och medelstora måleriföretag. – Kanslichef Johnny Claesson
 • KFO organiserar främst kooperativa företag och organisationer.- Förbundsdirektör Petter Skogar
 • Arbetsgivaralliansens 

  medlemmar finns inom idrott, folkrörelser, intresseorganisationer, trossamfund, vård och omsorg, folkbildning, utbildning och forskning, upplevelser och kultur. – Förbundsdirektör Hans-Göran Elo

 • Idea är arbetsgivarförbund för ideella organisationer.Förbundsdirektör Monica Lysholm
 • BAO är Bankinstitutens arbetsgivareorganisation och organiserar följaktligen banker. VD Gunilla Grenö
 • Svensk Scenkonst är en branschorganisation för företag inom musik, dans och teater.- VD Ulrika Holmgaard
 • Glasbranschföreningen, GBFär bransch- och arbetsgivarorganisation för glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige. VD Erik Haara
 • Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation och också arbetsgivarorganisation. – tf. styrelseordförande Carl-Johan Östh