LO-förbunden

LO:s ordförande är Karl-Petter Thorvaldsson. Han leder en organisation som består av 14 förbund som organiserar landets arbetare. Länkar till förbundens hemsidor finns vid varje förbund.

 • Byggnads är facket för alla arbetare inom byggnadsverksamheten. – Förbundsordförande Johan Lindholm
 • Elektrikerna  är ett fackligt yrkesförbund som organiserar arbetare inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. – Förbundsordförande Jonas Wallin
 • Fastighets  organiserar städare, fönsterputsare och fastighetsskötare anställda i entreprenadföretag och i egen regi. – Förbundsordförande Hans Öhlund
 • GS  organiserar anställda på företag bl.a. inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. – Förbundsordförande Per-Olof Sjöö
 • Handels organiserar detalj- och partihandelsanställda, frisörer samt vissa kontorister. – Förbundsordförande Susanna Gideonsson
 • IF Metall organiserar medlemmar inom stora delar av den svenska industrin bland annat inom plast, läkemedel, byggämnes, stål, kemi och verkstadsindustrin. – Förbundsordförande Anders Ferbe
 • Kommunal  organiserar anställda i välfärdssektorn och bland lantarbetare. – Förbundsordförande Annelie Nordström
 • Livs  har medlemmar i livsmedelsföretag, slakterier, bagerier och liknande.  – Förbundsordförande Hans-Olof Nilsson
 • Musikerförbundet är förbundet för professionella musiker och artister.  – Förbundsordförande Jan Granvik
 • Målareförbundet organiserar målare och lackerare. – Förbundsordförande Mikael Johansson
 • Pappers organiserar alla arbetare inom massa- och pappersindustrin. – Förbundsordförande Matts Jutterström
 • Seko – Facket för Service och Kommunikation och organiserar medlemmar inom nio branscher, bl.a. försvar, energi, post, sjöfolk, trafik samt väg och ban. – Förbundsordförande Janne Rudén
 • Transport organiserar arbetare i hamnar, åkerier, taxinäringen och andra transportnäringar. – Förbundsordförande Lars Lindgren