Fackligt samarbete

Fackliga organisationer samarbetar med varandra över gränserna för centralorganisationerna.

  • PTK är en samverkansorganisation för 26 fackförbund som jobbar för att alla tjänstemän inom privat sektor ska ha ett så bra och tryggt arbetsliv som möjligt, och en bra pension. – Kanslichef Kristina Rådkvist
  • OFR är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för 14 fackliga organisationer med medlemmar inom offentlig sektor. – Kanslichef Eva Fagerberg
  • Facken inom industrin är ett samarbete mellan fem fackliga organisationer inom industrin, förbund som tillhör alla de tre centralorganisationerna. Grunden för samarbetet är industriavtalet. Kanslichef Göran Nilsson
  • 6f är namnet till trots ett samarbete mellan fem fackförbund inom LO som organiserar medlemmar i bygg- och kommunikationsarbete. Man samarbetar administrativt och i opinionsarbetet. VD Gunnar Dahlberg