<Tillbaka

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisation för 250 myndigheter, affärsverk och andra verksamheter med anknytning till det statliga området.

Det är medlemmarna som styr arbetsgivarverket som således inte har någon politisk styrning.            – Ordförande Dan Eliasson, som är generaldirektör för Försäkringskassan, och Generaldirektör för Arbetsgivarverket är Ulf Bengtsson.