“Myter och sanningar om lönebildningen”

Skrivet av: Daniel Olsson, 2015-03-25

Medlingsinstitutet konstaterar i sin årsrapport att merparten av alla löntagare på svensk arbetsmarknad saknar garantier för löneökningar, så kallad individgaranti. Samtidigt konstaterar institutets generaldirektör, Claes Stråth, att lönebildningen har fungerat väl.

Rådhusgruppen City har under våren grillat ett 15-tal förhandlingschefer inom fackföreningsrörelsen och på arbetsgivarsidan om deras åsikter om lönebildningen. Vi kommer inom kort att bilda underlag för en skrift i ämnet vid namn ”Myter och sanningar om lönebildningen”. Håll ögonen på hemsidan och på facebook för mer info.

claesstrath

Bild från www.mi.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *