Morgondagens anställningsskydd

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-07-03

Teknikföretagen presenterade rapporter om Anställningsskyddet internationellt och Konsekvenser av LAS.

Anders Weihe från Teknikföretagen menade att debatten om LAS handlade om turordning. När LAS trädde i kraft var det en låg arbetslöshet. Idag är arbetslösheten hög. Det gör att LAS är felaktigt uppbyggd. När Teknikföretagen frågar sina medlemsföretag är LAS ett hinder för att anställa personer. LAS är feltänkt idag, menade han.

Henrik Lindberg från Ratio gjorde en historisk exposé över anställningsskyddet. Radikaliseringen av arbetarrörelsen i slutet av 60-talet gjorde att maktfrågorna kom i fokus.

Samuel Engblom från TCO tog upp de stora förändringar som LAS genomgått under åren, främst när det gäller visstidsanställningar. Det har också skett förändringar i rättstillämpningen till arbetsgivarens fördel. Dessutom har kollektivavtalen förändrats. Det har blivit en modernisering av tillämpningen gen Arbetsdomstolen, vad som sker på arbetsplatserna och genom omställningsavtalen.

Ursula Berge från Akademikerförbundet SSR pekade på att arbetsmarknadens funktionssätt handlar om mycket mer än bara lagen. Var fjärde person på arbetsmarknaden byter jobb varje år. Det är en rörlighet som sällan lyfts fram. Den positiva rörligheten bör vi bejaka. Men det är svårt att se det positiva i att arbetsgivaren kan kasta ut anställda av osakliga skäl. Man borde satsa på mer kompetensutveckling och rehabilitering inom ramen för en anställning eller vid en omställning.

Erik Bengtzboe som är ordförande för Moderata ungdomsförbundet tyckte inte politiker ska lägga sig i sådana här frågor. Vi hade haft en bättre arbetsmarknad om parterna hade haft kvar ansvaret och politikerna inte hade lagstiftat om anställningsskyddet. Konsekvenserna har blivit hög arbetslöshet för ungdomar och invandrare främst. Företagare vågar inte växa när man inte vet vad det kostar att säga upp anställda.

Samuel Engblom kände inte igen diskussionen om insiders och outsiders utan pekade på att risken med en urholkning av anställningsskyddet gör att alla blir outsiders.

Seminariet modererades av Niklas Nordström från Prime PR, med vilken Rådhusgruppen City har ett nära samarbete.

Rådhusgruppen Citys VD L-O Pettersson var för övrigt en av redaktörerna till boken Jobben kommer och går – behovet av trygghet består som gavs ut av Ekerlids förlag.

Omslag_0020_Jobben_0020_kommer_0020_lag

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *