Moderaternas ekonomiska seminarium

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-07-04

:ink:Fler vägar till jobb:inkstop:

Finansminister Anders Borg talade om möjligheterna att skapa fler jobb. Han konstaterade att unga och utrikes födda sammantaget utgör en tredjedel av arbetskraften men är två tredjedelar av de arbetslösa. Trepartssamtalen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter har bland annat gett ett system för korttidsarbete som kan användas vid djup lågkonjunktur.

Omställningsfrågor diskuteras på central nivå mellan parterna. Regeringen vill underlätta genom möjligheter för utbildning. Den tredje delen är avtal om yrkesintroduktion. Under en del av arbetstiden erbjuds handledning eller utbildning. Parterna på olika delar av arbetsmarknaden avgör anställningsform och omfattning. Regeringen erbjuder stöd för t. ex. handledning.

Endast företag med kollektivavtal omfattas under en femårsperiod. Utvärdering ska göras efter två år. Man räknar med att 30 000 personer på sikt kan omfattas. Han menade att det var att värna den svenska modellen.

Kommunals ordförande Annelie Nordström berättade om problemen för de många timanställda. Hon menade att det behövs fler vägar in i vård- och omsorgsbranschen. Arbetsgivare behöver planera bättre. Det krävs också bättre arbetsvillkor. Både kommunala och privata arbetsgivare är alltför passiva och har en dålig framförhållning i personalförsörjningen.

Behoven av utbildad personal främst inom äldreomsorg är stort och akut. Det kommer att krävas mycket för att jobben inom branschen ska bli attraktiva. Det avtal man ny slutit är en bra start. Även implementeringen av avtalet är också viktig. Det betyder att man nu arbetar med information runt om i landet. Avtalet hade kunnat vara på plats redan 1983 om arbetsgivaren hade lyssnat på Kommunal.

Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, en kommun med 68 000 invånare som snabbt är på väg att växa till 100 000. Arbetslösheten ökar snabbt liksom beroendet av försörjningsstöd. Man bedriver därför en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det sker genom olika projekt bland annat nya former för samarbete med arbetsförmedlingen.

Behovet av äldreomsorg växer. Det avtal som Kommunal har slutit är där en bra lösning som gör att det finns två vägar in i jobb inom äldreomsorg. Vilka förstärkningar av yrkesintroduktionen kan kommunen göra, t. ex. en kompletterande stimulans och extra incitament för ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Juhana Vartiainen, som är generaldirektör för Finska statens ekonomiska forskningscentral Vatt hävdade att problemen i Norden, de länder som står för den nordiska modellen, har betydligt mindre problem med arbetsmarknaden än andra länder. Han hävdade också, efter särskilt påpekande att han varken var elak eller ironisk, att de borgerliga partierna i Sverige nu hade “socialdemokratiserats”. Det gjorde också att den nordiska modellen, med starka parter på arbetsmarknaden och en generell välfärdspolitik, kommer att överleva även i framtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *