LO och Svenskt Näringsliv släpper gemensam rapport

Skrivet av: Admin, 2016-09-27

 

Rådhusgruppen City har varit delaktig i LO och Svenskt Näringslivs gemensamma utredning om tidsbegränsade anställningar.

Utredningens syfte var att undersöka hur visstidsanställningar fungerar på svensk arbetsmarknad. Utredningen kartlägger förekomsten och utvecklingen av visstidsanställningar, men behandlar även arbetssituationen för visstidsanställda och företagens syn- och behov av tidsbegränsade anställningar.

I utredningen granskade Rådhusgruppen City argumentationen kring tidsbegränsade anställningar från båda parters perspektiv och fann att utgångspunkten är mycket olika. Trots den gemensamma utredningen kan man vänta sig att visstidsanställningar fortsättningsvis kommer vara en laddad fråga.

Rapporten släpptes idag och går att ladda ned på Svenskt Näringslivs hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *