Kunder

Mer än 10 års konsultverksamhet

Genomfört fler än 300 stora och små projekt.
Över 100 kunder som ofta återkommit.
Publicerat en handfull böcker.
Kontinuerlig ökning av samarbetspartners.
Genom Calmando utbildat mer än 400 personer i opinionsbildning.
Fler och fler kunder söker sig till Rådhusgruppen City.

Kunder i urval