Kristina Ahlinder på Calmandokurs

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-05-07

– Att opinionsbilda med små medel är möjligt, men det kräver envishet. Det är slutsatsen när Krisina Ahlinder, VD på Förläggarföreningen, berättar om hur organisationen drev på för att momsen på böcker skulle sänkas. Henne och många andra kan du lyssna på under Calmandos kurser i opinionsbildning. Nästa kurs börjar den 14 maj.

:ink:Små resurser kan ge effekt:inkstop:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *