Kristdemokraternas dag i Almedalen

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-07-01

Göran Hägglund, KD-ledaren, inledde årets Almedalsvecka.

– Inför ett femte jobbskatteavdrag, var hans mest konkreta budskap. Han satte därmed press på sina regeringskollegor att göra slag i saken och fortsätta med ytterligare ett jobbskatteavdrag.

Göran Hägglund menade också att barngrupperna i förskolan är alltför stora. Därför ville han höja maxtaxan. Genom en höjd maxtaxa skulle kommunerna få råd att minska barngrupperna i förskolan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *