I minne av Nils Horner

Skrivet av: Daniel Olsson, 2014-03-11

Journalister i oroshärdar spelar en stor roll för att förmedla sanningar och spegla en tillvaro långt från vår egen. De är därmed viktiga för vår förståelse av världen, av skeenden som kan vara svåra att begripa och av en verklighet som är svår att fånga. Det är viktigt att Sveriges Radio och andra redaktioner fortsätter rapportera från världen.

Nils Horner tillhörde de mest rutinerade utrikeskorrespondenterna och hans iakttagelser från Asien var mycket uppskattade. 2011 rapporterade han ingående om den pakistanska journalisten Syed Saleem Shahzad som mördades efter att ha skrivit kritiska artiklar om landets säkerhetstjänst. Tre år senare mördades alltså Horner själv i tjänsten.


Hör reportaget här.

nilshorner
Nils Horner, 1963-2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *