Högskoleutbildade sjuksköterskor

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-08-16

:ink:Saco eller TCO?:inkstop:

Det krävs högskoleutbildning för alla fyra yrkesgrupper inom Vårdförbundet (biomedicinska analytiker, barnmorskor, sjuksköterskor och röntgensköterskor).

En motion till förbundets kongress ställde frågan om inte det borde få konsekvenser för förbundets tillhörighet till facklig centralorganisation.

Vårdförbundet har sedan starten tillhört TCO. Man har alltid varit en del av tjänstemännens fackliga verksamhet. Nu ställs emellertid frågan om Vårdförbundet ska tillhöra Saco. Förbundet har därför beslutat att i grunden utreda frågan med avseende på vilka för- och nackdelar det finns med att tillhöra den ena eller andra organisationen.

Rådhusgruppen City bistår Vårdförbuindet med underlag i organisationsarbetet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *