Hjärtesaker

I morgon är det midsommarafton. Vilken är den hjärtesak som du vill förmedla till andra?

Lars-Olof Pettersson, Rådhusgruppen Citys VD, berättar att Skinnarviksbergen på Söder i Stockholm är platsen i hans hjärta.

Mejla oss på nyfiken@radhusgruppen.se dina hjärtesaker.

I ditt hjärta?