Göran Johnssons 20 år

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-08-30

Idag är det exakt 20 år sedan Rådhusgruppen Citys ordförande Göran Johnsson valdes till ordförande i Metall. Han hade tidigare varit fackligt aktiv på Volvo i Olofström och ingick även i Volvos bolagsstyrelse.

Under sin tid som ordförande för Metall var Göran Johnsson initiativtagare till det så kallade Industriavtalet som blev normerande för löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden. Avtalen hade tidigare lett till kraftig inflation och praktiskt taget stagnerande reallöner under 20 år. Därefter har reallönerna stigit kraftigt trots att de nominella lönerna ökat måttligt.

Det var under Göran Johnssons ordförandetid som samgåendet med Gruv skedde och processen med Industrifacket påbörjades, det som kom att bli IF Metall.

Göran Johnsson var ordförande för Metall mellan 1993 och 2005. Han är idag ordförande för Sveriges Television, ledamot av Elanders ABs styrelse och leder det så kallade Produktionslyftet. Dessutom är han alltså ordförande för Rådhusgruppen City.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *