Fackförbundet Unionen växer

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-08-26

:ink:Fler medlemmar!:inkstop:

Ett av de snabbast växande fackförbunden på svensk arbetsmarknad är Unionen, de privatanställda tjänstemännens fackliga organisation.

Vid årsskiftet hade förbundet 534 000 medlemmar, varav 450 000 yrkesaktiva. På fem år hade förbundet växt med 50 000 aktiva medlemmar och totalt med 66 000 personer.

Unionen har inriktat sig på flera nya medlemsgrupper, t.ex. egenföretagare och chefer. Unionen är ursprungligen en sammanslagning av förbunden HTF och Sif. Vid nästa årsskifte ansluts även Farmaciförbundets medlemmar Unionen.

Unionen har anlitat Rådhusgruppen City för ett flertal uppdrag.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *