<Tillbaka

Exempeljobb

Projektexempel

Här följer ett urval av de projekt vi gjort, tillsammans med en kort beskrivning på tillvägagångssätt och resultat.

 

 • Frågeställning: Vad får vi ut av medlemskapet i TCO?
 • Uppdragsgivare: Unionen
 • Metod: Stort antal intervjuer, analys av budget och verksamhet, åsikter  och ställningstaganden.
 • Resultat: Rapport till förbundsstyrelsen februari 2013.

 

 • Frågeställning: Vad har hänt vid ICA:s lagercentraler?
 • Uppdragsgivare: Proffice
 • Metod: Studier av avtal, löner, förhandlingar och olika organisationers inställning.
 • Resultat: Strategisk rådgivning inför kommande förhandlingar.

 

 • Frågeställning: Hur har Socialstyrelsen agerat med anledning av Lex Bobby?
 • Uppdragsgivare: Statskontoret
 • Metod: Inläsning av samtliga aktuella dödsfall där barn bragts om livet i nära relationer.
 • Resultat: Rapport med analys av samtliga fall, med kategorisering och genomlysning av Socialstyrelsens agerande

 

 • Frågeställning: Går det att förena alla anställda i ett kollektivavtal?
 • Uppdragsgivare: Samhall
 • Resultat: Ett gemensamt kollektivavtal för alla åtta fackförbund som  representerade de anställda.

 

 • Frågeställning: Vad händer när Polisen blir en myndighet?
 • Uppdragsgivare: Polisförbundet
 • Resultat: Föreläsning på förbundets ordföranderåd.

 

 • Frågeställning: Hur ska förbundet agera gentemot Saco?
 • Uppdragsgivare: Akademikerförbundet SSR
 • Resultat: Rapport som ledde vidare till förbundets kampanj Uppdrag Välfärd

 

 • Frågeställning: Hur ska en kompetensförsäkring utformas?
 • Uppdragsgivare: Unionen
 • Resultat: Rapport med förslag på inriktning på en kompetensförsäkring

 

 • Frågeställning: Hur ska förbundskontoret organiseras?
 • Uppdragsgivare: Kommunal
 • Resultat: Rapport med en halvering av antalet chefer och enheter inom förbundet.

 

 • Frågeställning: Hur ska tryggheten säkras på en föränderlig arbetsmarknad?
 • Uppdragsgivare: Ekerlids förlag
 • Resultat: Boken ”Jobben kommer och går – behovet av trygghet består” med inlägg av ett tio-tal författare.

 

 • Frågeställning: Vad innebär skillnaderna i beskattning mellan pensionärer och löntagare?
 • Uppdragsgivare: PRO
 • Resultat: Rapport med bl.a. en kartläggning av löntagar- och pensionärsbeskattning i 18 olika länder