Centerpartiet vill ersätta sänkt arbetsgivaravgift med ingångsavdrag

Skrivet av: Admin, 2016-09-26

 

För att få fler unga i arbete sänkte den förra regeringen arbetsgivaravgiften för ungdomar. Reformen möttes av hård kritik från den dåvarande röd-gröna oppositionen som ansåg att den var dyr och ett ineffektivt medel för att sänka ungdomsarbetslösheten.

En utredning av reformen från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), visade att satsningen skapade nya jobb, men att effekterna var förhållandevis små. För gruppen individer födda utomlands fann man inga positiva effekter på sysselsättningen alls. IFAU:s slutsats blev att de sänkta arbetsgivaravgifterna var en mycket dyr åtgärd för att skapa jobb.

Nu skriver Centerpartiet på sin hemsida att man lägger om skattepolitiken för att nå dem som har svårast att få jobb. I Centerpartiets budgetmotion vill man utveckla Alliansens reform och ersätta sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga med ingångsavdrag för alla som gör sina två första år på arbetsmarknaden. Ingångsavdraget, skriver Centerpartiet, ska vara mer träffsäkert, kraftfullt och inkludera nyanlända.

Frågan är om detta förslag är mer kostnadseffektivt än de sänkta arbetsgivaravgifterna och hur väl ingångsavdraget kan skapa jobb för gruppen nyanlända när sänkta arbetsgivaravgifter inte hade en positiv effekt på sysselsättningen för utlandsfödda. Läs mer om förslaget på Centerpartiets hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *