Det är dags för LO att riva av plåstret

Lars-Olof Petterson har skrivit en krönika i Arbetsmarknadsnytt om att utvecklingen på arbetsmarknaden gör att den struktur som de fackliga organisationerna har i allt mindre utsträckning blir relevant.

Artikeln går att läsa på Arbetsmarknadsnytt här.

En längre version av krönikan går att finna nedan:

Det är dags för LO att riva av plåstret

När representanter för olika tjänstemannagrupper samlades till ett möte på restaurang Rosenbad den 6 oktober 1929, hade man svårt att bestämma sig för hur gruppen skulle beskrivas: löntagare, anställda, intellektuellt arbetande eller medelklass? Vill du läsa mer?

Demokrati – hotet från populismen

 

Vi lever i en omtumlande tid, en dag som denna spökar åter en gång terrorn i Europa. Men det finns många hot mot demokratin som vi känner den i västvärlden.

Lars-Olof Pettersson, vd Rådhusgruppen har tillsammans med Sam Hägglund, generalsekreterare EBTF skrivit ”Demokrati – hotet från populismen” (utgiven av Arenaidé). Den tar sin utgångspunkt i brexit-omröstningen, det amerikanska presidentvalet och målet med demokratin! Vill du läsa mer?

Lars-Olof Pettersson intervjuad i Arbetsmarknadsnytt

 

Vd för Rådhusgruppen City, Lars-Olof Pettersson, har blivit intervjuad i Arbetsmarknadsnytt angående årets avtalsrörelse. Artikeln berör bland annat IF Metalls rävsax, hamnkonflikten och Industriavtalets framtid. Hela artikeln går att läsa här.

Arbetskraftkapaciteten och kompetensförsörjningen inom byggbranschen

 

Den höga byggtakten i Sverige har medfört ett stort behov av att anställa personal inom byggsektorn. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson beslutade i juni 2016 att ge två samordnare i uppdrag att belysa hur kompetensförsörjningen inom bostadsbyggandet kan säkras fram till år 2025. Igår mottog Peter Eriksson slutrapporten från samordnarna Pia Enochsson och Tommy Andersson.

Samordnarna bedömer bland annat att kompetensförsörjningen inte kommer att kunna lösas med enbart inhemsk arbetskraft till 2025 och att det därför kommer att vara nödvändigt att stimulera till fortsatt tillgång till arbetskraft från andra länder. Vill du läsa mer?

Kooperationen och Kapitalet

 

I Sverige finns en stark tradition av kooperativt ägande, men denna associationsform har sedan länge blivit alltmer osynlig i den allmänna samhällsdebatten. I juni i år moderniserades lagen om ekonomiska föreningar. Moderniseringen har öppnat för ny kapitalförsörjning för kooperativen i och med att man har en möjlighet att ha investerande medlemmar. Denna förändring skapar en naturlig diskussion om ställningen som kooperativa företag har på den svenska marknaden. Vill du läsa mer?