Calmando-föreläsare i DN-intervju

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-08-12

Idag intervjuas Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam i DN-ekonomi. Hon berättar om hur hon hotas till livet när hon kritiserar börsbolagen för bristande etik, strategin bakom hennes uttalanden och det motstånd hon möter.

Calmandos nästa kurs i opinionsbildning kan du lyssna på Carina Lundberg Markow som en av föreläsarna på den kurs som omfattar fyra dagar och som inleds den 22 oktober.

 

Carina Lundberg Markow föreläser på Calmando-kurs

Carina Lundberg Markow föreläser på Calmando-kurs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *