Avtal utan siffror

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-07-01

Det blir allt vanligare med så kallade sifferlösa avtal. Om detta anordnade Almega, Ledarna och Saco-P ett seminarium, “Död åt kollektivavtalen, leve kollektivavtalen”.

En slutsats som drogs var att det krävs betydligt bättre processer på arbetsplatserna för att sifferlösa avtal ska kunna bli effektiva. Det krävs modiga chefer som förmår hålla ordentliga utvecklings- och lönesamtal med medarbetarna.

En annan slutsats var att de medverkande organisationerna ansåg att fler avtalsområden skulle omfattas av sifferlösa avtal. Idag arbetar mellan 30 och 40 procent av arbetskraften på områden som har sifferlösa avtal. Framför allt menade Almega att fler LO-förbund skulle behöva teckna sifferlösa avtal.

En tredje slutsats som drogs var att mer än bara lönerna skulle kunna individualiseras. Från Almegas sida nämndes att det finns stora kostnader som upplevs som fasta i företaget som avgifter för omställning, pension och facklig verksamhet.

Mot detta protesterade dock Juseks VD, Louise Adelborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *