Avsiktsförklaring om ett längre arbetsliv

Skrivet av: Admin, 2016-09-20

 

Göran Hägglund och Göran Johnsson (ordf. i Rådhusgruppen City) har på uppdrag av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll genomfört en dialog med arbetsmarknadens parter om åtgärder för ett längre arbetsliv. Bland annat ser parterna att åldersgränsen i LAS ändras från 67 år till 69 år. Läs hela avsiktsförklaringen här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *