Demokrati – hotet från populismen

 

Vi lever i en omtumlande tid, en dag som denna spökar åter en gång terrorn i Europa. Men det finns många hot mot demokratin som vi känner den i västvärlden.

Lars-Olof Pettersson, vd Rådhusgruppen har tillsammans med Sam Hägglund, generalsekreterare EBTF skrivit ”Demokrati – hotet från populismen” (utgiven av Arenaidé). Den tar sin utgångspunkt i brexit-omröstningen, det amerikanska presidentvalet och målet med demokratin! Vill du läsa mer?

Lars-Olof Pettersson intervjuad i Arbetsmarknadsnytt

 

Vd för Rådhusgruppen City, Lars-Olof Pettersson, har blivit intervjuad i Arbetsmarknadsnytt angående årets avtalsrörelse. Artikeln berör bland annat IF Metalls rävsax, hamnkonflikten och Industriavtalets framtid. Hela artikeln går att läsa här.

Arbetskraftkapaciteten och kompetensförsörjningen inom byggbranschen

 

Den höga byggtakten i Sverige har medfört ett stort behov av att anställa personal inom byggsektorn. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson beslutade i juni 2016 att ge två samordnare i uppdrag att belysa hur kompetensförsörjningen inom bostadsbyggandet kan säkras fram till år 2025. Igår mottog Peter Eriksson slutrapporten från samordnarna Pia Enochsson och Tommy Andersson.

Samordnarna bedömer bland annat att kompetensförsörjningen inte kommer att kunna lösas med enbart inhemsk arbetskraft till 2025 och att det därför kommer att vara nödvändigt att stimulera till fortsatt tillgång till arbetskraft från andra länder. Vill du läsa mer?

Kooperationen och Kapitalet

 

I Sverige finns en stark tradition av kooperativt ägande, men denna associationsform har sedan länge blivit alltmer osynlig i den allmänna samhällsdebatten. I juni i år moderniserades lagen om ekonomiska föreningar. Moderniseringen har öppnat för ny kapitalförsörjning för kooperativen i och med att man har en möjlighet att ha investerande medlemmar. Denna förändring skapar en naturlig diskussion om ställningen som kooperativa företag har på den svenska marknaden. Vill du läsa mer?

Vikten av att föra en rimlig fördelningspolitik

 

Det amerikanska valet har sänt chockvågor över hela världen och inte minst i de liberala delarna av USA. Först som sist ska konstateras att Hillary Clinton fick fler röster än Donald Trump. Det hjälper dock föga. Precis som när George W Bush slog Al Gore år 2000 blir Donald Trump president genom att vinna fler elektorer än sin motståndare, trots färre röster.

Det är inte lätt att förstå sig på hur inte minst amerikansk arbetar- och medelklass kan sätta sin tillit till en person, miljardär enligt egen utsago, som lämnat många uppdragstagare med obetalda räkningar, minimala betalningar till sina anställda och affärsmässiga metoder som lämnar mycket i övrigt att önska. Kanske är det mest svårbegripligt att en majoritet av vita amerikanska kvinnor röstat på en person som förödmjukat kvinnor på ett sätt som vore helt otänkbart i något annat västerländskt demokratiskt land. Vill du läsa mer?