Arbetskraftkapaciteten och kompetensförsörjningen inom byggbranschen

 

Den höga byggtakten i Sverige har medfört ett stort behov av att anställa personal inom byggsektorn. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson beslutade i juni 2016 att ge två samordnare i uppdrag att belysa hur kompetensförsörjningen inom bostadsbyggandet kan säkras fram till år 2025. Igår mottog Peter Eriksson slutrapporten från samordnarna Pia Enochsson och Tommy Andersson.

Samordnarna bedömer bland annat att kompetensförsörjningen inte kommer att kunna lösas med enbart inhemsk arbetskraft till 2025 och att det därför kommer att vara nödvändigt att stimulera till fortsatt tillgång till arbetskraft från andra länder.

En viktig del i kompetensförsörjningen kommer att vara att verka för att bättre tillvarata intresset hos unga vuxna, samt yrkesverksamma som vill karriärskifta, eller vidareutbilda sig till olika yrken inom byggsektorn.

Vidare drar samordnarna slutsatsen att arbetsgivare i större utsträckning måste anställa oerfarna och nyexaminerade personer, liksom nyanlända och andra arbetslösa, lärlingar och elever på olika former av praktik.

Behovet av att anställa personal inom byggbranschen är en fråga som Rådhusgruppen City för närvarande arbetar med på uppdrag av Solna stad och som finansieras av ESF. Projektet ska leda till bättre förutsättningar för tillväxt, jämställdhet och integration inom byggsektorn i Stockholmsområdet och fokusera på arbetsplatsförlagt lärande. Slutrapporten till regeringen om arbetskraftkapaciteten och kompetensförsörjningen inom byggbranschen visar på att situationen är allvarlig. Rådhusgruppen City ser fram emot att få arbeta med frågan i samarbete med Solna stad och ESF.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *