Är jobbpakten död?

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-07-03

ESF-rådet arrangerade ett seminarium om jobbpaktens vara. Det inleddes med att ESF-rådets GD Åsa Lindh berättade om en del av de resultat som myndigheten uppnått.

Medarrangör var Ungdomsstyrelsen vars Inger Ashing berättade om den utsatta situation som många ungdomar har, bland annat genom den omfattande erfarenhet av arbetslöshet allt fler har. Hälften av ungdomarna har någon gång varit arbetslösa.

Lasse Thörn från LO redogjorde för LOs erfarenhet av diskussionerna om jobbpakten. Enligt hans uppfattning var det Svenskt Näringsliv som stängde dörren för en jobbpakt.

Carina Lindfeldt från Svenskt Näringsliv tyckte att det var bra att jobbpakten lever på den nivå det hör hemma, bland förbunden. LOs krav för fortsatta samtal hörde inte hemma i diskussionen om ungdomars jobb.

Bettina Kashefi, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, ansåg att det var förvirrande när de centrala parterna pucklade på varandra i media. Jobbpakten har aldrig varit död, det har tecknats avtal med Kommunal, Handels och IF Metall. Det som skulle vara nytt är om det blir något av med introduktionsjobb.

Ingela Gardner Sundström från SKL berättade om det avtal om introduktionsanställning som man träffat inom kommunsektorn. Hur många jobb det kan bli beror på hur mycket pengar regeringen skjuter till.

Johan Ingelskog från Kommunal ansåg att det var en paradox detta med arbetslösheten bland ungdomar. För att det ska bli attraktivt behövs det fler fasta jobb. Idag är det alltför många som gått vård- och omsorgsprogrammet tvingas till osäkra jobb.

Det var en förhoppning att regeringen skulle få godkänt från EU-klommissionen att åstadkomma ett handledarstöd från den 1 januari 2014. Då finns det möjligheter att det ska kunna bli en viss omfattning på introduktionsanställningarna. Hur omfattande ville dock Ingela Garder Sundström vänta med att ge besked om till nästa års Almedalsvecka.

 

Moderator för seminariet var K-G Bergström som är en ofta anlitad föreläsare på Calmandos kurser i opinionsbildning.

Rådhusgruppen City har och har haft ett omfattande samarbete med svenska ESF-rådet, för närvarande som utvärderare av projektet Hållbart arbete.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *